Vi er minilag fra ulike regioner som møtes på Kongeparken Håndball Cup. Det kan være ulik praksis mht veiledende spillerregler både mellom regionene - kanskje også innenfor en region.

Veiledende spilleregler for Kongeparken Håndball Cup for klassene 6-8 år

 • Det er avkast fra midten kun når omgangene starter.
 • Etter scoring setter målvakten alltid ballen i spill fra målfeltet, og ikke fra midten.
 • Kontringer er lov, men gjentatte kontringer bør begrenses hvis kampen ikke er jevnspilt.
 • Scoring skal bare godkjennes når skuddet er avlevert fra forsvarende lags banehalvdel.
 • Det foretas utkast fra målvakt hver gang ballen har passert kortlinjen.
 • Det er lov å spille både utgruppert og nedgruppert i forsvar, men vi ber om at lagledere for lag som ønsker å spille offensivt/utgruppert forsvar avtaler dette i forkant av kampen og informerer dommer om dette. Dersom et av lagene ikke ønsker spill med utgruppert forsvar, skal det andre laget ta hensyn til dette og spille nedgruppert ("flatt") forsvar.
 • Alt forsvarsspill skal være ballorientert for at de yngste skal jobbe aktivt for å erobre ballen i forsvar.
 • Forsvarsspillerne bør hele tiden jobbe ut og inn etter hvor ballen er. Å snappe ball er lov, men trenere bør unngå snapp av ball dersom eget lag blir for dominerende.
 • Innkast utføres fra det sted der ballen passerte sidelinjen.
 • Det er ikke ønskelig med særlig grad av fysisk kontakt mellom spillerne i form av taklinger og holdinger.
 • Reglene om ballbehandling, tre skritt og tre sekunder, håndheves kun når spilleren har hatt vesentlig fordel av aksjonen.

I minihåndball skal ikke advarsel, utvisning og diskvalifikasjon benyttes. Dersom en spiller begår regelbrudd i forhold til motspiller eller opptrer usportslig, skal dette medføre tilsnakk/irettesettelse fra dommeren. Ved gjentatte regelbrudd fra en og samme spiller, skal dommeren påse at lagleder bytter ut spilleren, veileder og korrigerer denne, før spilleren igjen er spilleklar.