Vi er minilag fra ulike regioner som møtes på Kongeparken Håndball Cup. Det kan være ulik praksis mht veiledende spillerregler både mellom regionene - kanskje også innenfor en region.

Veiledende spilleregler for Kongeparken Håndball Cup for klassene 6-8 år

 • Det er avkast fra midten kun når omgangene starter.
 • Etter scoring setter målvakten alltid ballen i spill fra målfeltet, og ikke fra midten.
 • Kontringer er lov, men gjentatte kontringer bør begrenses hvis kampen ikke er jevnspilt.
 • Scoring skal bare godkjennes når skuddet er avlevert fra forsvarende lags banehalvdel.
 • Det foretas utkast fra målvakt hver gang ballen har passert kortlinjen.
 • Det er lov å spille både utgruppert og nedgruppert i forsvar, men:
 • Vi ber om at lagledere for lag som ønsker å spille offensivt/utgruppert forsvar avtaler dette i forkant av kampen og informerer barnekampleder (dommer) om det. Dersom et av lagene ikke ønsker spill med utgruppert forsvar, skal det andre laget ta hensyn til dette og spille nedgruppert/("flatt") forsvar.
 • Alt forsvarsspill skal være ballorientert for at de yngste skal jobbe aktivt for å erobre ballen i forsvar.
 • Forsvarsspillerne bør hele tiden jobbe ut og inn etter hvor ballen er. Å snappe ball er lov, men trenere bør unngå snapp av ball dersom eget lag blir for dominerende.
 • Innkast utføres fra det sted der ballen passerte sidelinjen.
 • Det er ikke ønskelig med særlig grad av fysisk kontakt mellom spillerne i form av taklinger og holdinger.
 • Reglene om ballbehandling, tre skritt og tre sekunder, håndheves kun når spilleren har hatt vesentlig fordel av aksjonen.

I Minihåndball skal ikke advarsel, utvisning og diskvalifikasjon benyttes. Dersom en spiller begår regelbrudd i forhold til motspiller eller opptrer usportslig, skal dette medføre tilsnakk/irettesettelse fra barnekamplederen. Ved gjentatte regelbrudd fra en og samme spiller, skal barnekamplederen påse at lagleder bytter ut spilleren, veileder og korrigerer denne, før spilleren igjen er spilleklar.