Protester

Eventuelle protester skal innleveres til hovedsekretariatet med undertegning av kampens dommer(e) og begge lags lagledere innen 30 minutter etter kampslutt. Protestgebyr er kr 500,-, og skal betales når protesten registreres.

Protesten behandles av en fast jury og dommen er endelig.

Jury

Hvem som er i juryen vil bli opplyst når det nærmer seg turnering.