Kongeparken håndball cup følger NHF sitt kampreglement.

For å sikre effektiv gjennomføring har vi følgende spesialregler:

  • Regelen om time-out gjelder ikke
  • Alle kamper starter med at førstnevnte lag begynner i angrep og skal ha med kampball
  • Førstnevnte lag starter kampen på banehalvdelen til venstre side for sekretariatet
  • Det foretas ikke sidebytte.

Særskilte regler for J/G 6-8 år

Det spilles på minibane og det kan benyttes 4 spillere på banen av gangen. En målvakt og 3 utespillere. Målvakten kan være med i angrep. Det er utspill fra mål etter scoring, dvs. ikke avkast fra midtbanen. Dommerne kan i samråd med lagenes trenere tilpasse dømmingen til forskjeller i lagenes ferdigheter. Se veiledning om spilleregler ved å klikke her.

Særskilte regler for J/G 9-10 år

J/G 9-10 år spiller på kortbane med målvakt og 4 utespillere. Målvakt kan være med i angrep. Det er utspill fra mål etter scoring, dvs. ikke avkast fra midtbanen. Det spilles med nedsenket tverrligger.

Særskilte regler for J/G 11-12 år

J/G 11 år spiller på ordinær bane med målvakt og 5 utespillere. Målvakt kan være med i angrep. Det er utspill fra mål etter scoring, dvs. ikke avkast fra midtbanen. Det spilles med nedsenket tverrligger.  

J/G 12 år spiller på ordinær bane med målvakt og 5 utespillere. Målvakt kan være med i angrep. Det er utspill fra mål etter scoring, dvs. ikke avkast fra midtbanen. Det spilles med vanlige mål uten nedsenket tverrligger.  

Særskilte regler for J/G 13-15 år

  • Det er anledning til å stille med flere lag i samme klasse
  • Det er tillatt å bruke samme spiller på flere lag i samme klubb, dog ikke i samme klasse
  • Det er ikke tillatt å bruke en spiller i flere klubber
  • Det er kun tillatt å bruke klister for J/G 15 år
  • Max 16 spillere pr lag

Dommere

Dommerne oppnevnes av dommeransvarlig for turneringen. Dommere kan dømme et lag fra egen klubb, men dette vil være unntaksvis og kun dersom dommere fra andre klubber ikke er tilgjengelige.

Kampball

Det spilles med samme størrelse ball som i NHF region Sørvest klikk her for oversikt . Det laget som står oppført først i kampprogrammet har ansvar for å ha med seg en godkjent kampball.

Drakter

Ved draktlikhet bytter bortelaget drakter eller tar på overtrekksvester. Overtrekksvester finnes hos sekretariatet på hver bane.

Bruk av klister

Det er kun tillatt å bruke klister i klassen J/G 15 år.

Publisering av resultater

Kampresultat vil kun bli publisert elektronisk og kun for J/G 13-15 år.

Premiering

Alle spillerne i klassene J/G 6-12 år får medalje. I klassene J/G 13-15 år vil finalelagene i A-sluttspillet få lagpokal og individuelle premier til vinnerne. Vinner av B-sluttspill får lagpokal. 

Spillesystem

Alle kamper starter med avkast fra førstnevnte lag på banehalvdelen til venstre side for sekretariatet.

Innledende kamper i klassene 13-15 år spilles som enkel serie med puljer på minimum fire lag. Ved poenglikhet i det innledende puljespillet avgjøres lagenes rekkefølge i puljen på følgende måte;

1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør.

2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.

3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør.

4. Målforskjell i samtlige kamper.

5. Flest scorede mål.

6. Loddtrekning i hovedsekretariat.

Lag nr. 1 og 2 i hver gruppe går videre til A-sluttspill. De øvrige lagene går videre til B-sluttspill.

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet, skal kampen avgjøres på første mål vinner. Spilleforlengelsen starter umiddelbart etter kampen er ferdig. Det blir foretatt loddtrekning om hvem som begynner med ballen.

Diskvalifikasjon

Spillere/ledere som pådrar seg en diskvalifikasjon i en kamp, medfører ingen automatisk ekstra straff. Unntak fra denne regel gjelder ved direkte rødt kort i kampens siste spilleminutt. Dette fører til 1 kamp karantene.

For grovere forseelser vil spillere/ledere etter nærmere vurdering av turneringsledelsen kunne få karantene for resten av turnering og rapport til NHF.