Påmelding dommereVi ønsker alle dommere som har lyst til å dømme i turneringen hjertelig velkommen!
Uten dere blir det ingen turnering, og prestasjonene deres er veldig viktige for den sportslige gjennomføringen.

Påmelding for dommere åpner 1. november. Bruk lenken til høyre på hjemmesiden.

Vi ber om at tilreisende dommere som ønsker å få dekket overnatting og ønsker refusjon for reiseutgifter tar kontakt med oss for å avtale dette i forkant, send mail til cup@sifhandball.no. Dommere som trenger overnatting bor sammen i par i dobbeltrom på hotell.

Vi har følgende dommerhonorar pr dommer, pr kamp:
KlasseHonorar 
J/G 14 og 15kr 120
J/G 12 og 13kr 90
J/G 9, 10 og 11kr 60
 MiniKr 30 
 Tillegg for finalerKr 100 
Tillegg for sluttspillKr 20

Kontakt dommeransvarlig dersom det er spørsmål vedrørende dømming i turneringen.

Dommeransvarlig
Bisan El-Fseis
bisan91@hotmail.com
tlf 991 04 041