Vi ønsker alle dommere som har lyst til å dømme i turneringen hjertelig velkommen!

Uten dere blir det ingen turnering, og prestasjonene deres er veldig viktige for den sportslige gjennomføringen.

Påmelding for dommere åpner 1. november. 

Vi ber om at tilreisende dommere som ønsker å få dekket overnatting og ønsker refusjon for reiseutgifter tar kontakt med oss for å avtale dette i forkant, send mail til cup@sifhandball.no . Dommere som trenger overnatting bor sammen i par i dobbeltrom på hotell.

Vi har følgende dommerhonorar pr dommer, pr kamp:

Klasse

Honorar 

J/G 14 og 15

kr 120

J/G 12 og 13

kr 100

J/G 9, 10 og 11

kr 80

 Mini

Kr 40

Kontakt dommeransvarlig dersom det er spørsmål vedrørende dømming i turneringen.

Dommeransvarlig

Informasjon kommer