Vi ønsker alle dommere som har lyst til å dømme i turneringen hjertelig velkommen!

Uten dere blir det ingen turnering, og prestasjonene deres er veldig viktige for den sportslige gjennomføringen.

Påmelding for dommere åpner 1. november. Bruk lenken til høyre på hjemmesiden.

Vi ber om at tilreisende dommere som ønsker å få dekket overnatting og ønsker refusjon for reiseutgifter tar kontakt med oss for å avtale dette i forkant, send mail til cup@sifhandball.no . Dommere som trenger overnatting bor sammen i par i dobbeltrom på hotell.

Vi har følgende dommerhonorar pr dommer, pr kamp:

Klasse

Honorar 

J/G 14 og 15

kr 120

J/G 12 og 13

kr 90

J/G 9, 10 og 11

kr 60

 Mini

Kr 30 

 Tillegg for finaler

Kr 100 

Tillegg for sluttspill

Kr 20

Kontakt dommeransvarlig dersom det er spørsmål vedrørende dømming i turneringen.

Dommeransvarlig

Bisan El-Fseis

bisan91@hotmail.co m

tlf 991 04 041