Kongeparken håndball cup følger NHF sitt kampreglement.

For å sikre effektiv gjennomføring har vi følgende spesialregler:


 • Regelen om time-out gjelder ikke
 • Alle kamper starter med at førstnevnte lag skal starte og ha med kampball
 • Førstnevnte lag starter kampen på banehalvdelen til venstre side for sekretariatet
 • Det foretas ikke sidebytte.

Særskilte regler for J/G 6-8 år

Det spilles på minibane og det kan benyttes 4 spillere på banen av gangen. En målvakt og 3 utespillere. Målvakten kan være med i angrep. Det er utspill fra mål etter scoring, dvs ikke avkast fra midtbanen. Kampveilederne kan i samråd med lagenes trenere tilpasse dømmingen til forskjeller i lagenes ferdigheter. Se veiledning om spilleregler ved å klikke her !

Særskilte regler for J/G 9 år

Det spilles på kortbane med målvakt og 4 utespillere. Målvakt kan være med i angrep. Det er utspill fra mål etter scoring, dvs ikke avkast fra midtbanen. Målet er forminsket med nedsenket tverrligger. Treffer ballen over denne, er det målvaktens ball.

Særskilte regler for J/G 10 og 11 år

Det spilles på ordinær bane med målvakt og 5 utespillere. Det er utspill fra mål etter scoring, dvs ikke avkast fra midtbanen. Målet er forminsket med nedsenket tverrligger. Treffer ballen over denne, er det målvaktens ball.

Særskilte regler for J/G 12 år


 • Det spilles på ordinær bane med målvakt og 5 utespillere.
 • Det er anledning til å stille med flere lag i samme klasse
 • Det er tillatt å bruke samme spiller på flere lag i samme klubb, dog ikke i samme klasse
 • Det er ikke tillatt å bruke en spiller i flere klubber
 • Det er ikke tillatt å bruke klister
 • Max 12 spillere pr lag

Særskilte regler for J/G 13-15 år


 • Det er anledning til å stille med flere lag i samme klasse
 • Det er tillatt å bruke samme spiller på flere lag i samme klubb, dog ikke i samme klasse
 • Det er ikke tillatt å bruke en spiller i flere klubber
 • Det er ikke tillatt å bruke klister
 • Max 16 spillere pr lag

Dommere

Dommerne oppnevnes av dommeransvarlig for turneringen. Dommere kan dømme et lag fra egen klubb, men dette vil være unntaksvis og kun dersom dommere fra andre klubber ikke er tilgjengelige.

Kampball

Det spilles med samme størrelse ball som i NHF region Sørvest klikk her for oversikt . Det laget som står oppført først i kampprogrammet har ansvar for å ha med seg en godkjent kampball.

Drakter

Ved draktlikhet bytter bortelaget drakter eller tar på overtrekksvester. Overtrekksvester finnes hos sekretariatet på hver bane.

Bruk av klister

Det er ikke tillatt å bruke klister.

Publisering av resultater

Kampresultat vil kun bli publisert elektronisk og kun J/G 12-15 år.

Premiering

Alle spillerne i klassene J/G 6-11 år får premie. I klassene J/G 12 – 15 år vil finalelagene av A-sluttspillet få lagpokal, individuelle spillerpokaler til vinnerne og bestemannspremie. Vinner av B-sluttspill får lagpokal. 

Spillesystem

Alle kamper starter ved at førstnevnte lag starter med ball og avkast og stiller seg opp på venstre side for sekretariatet.

Innledende kamper i klassene 12-15 år spilles som enkel serie med puljer på minimum fire lag. Ved poenglikhet i det innledende puljespillet avgjøres lagenes rekkefølge i puljen på følgende måte;

1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør.

2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør.

3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør.

4. Målforskjell i samtlige kamper.

5. Flest scorede mål.

6. Loddtrekning i hovedsekretariat.

Lag nr 1 og 2 i hver gruppe går videre til A-sluttspill. De øvrige lagene går videre til B-sluttspill.

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet, skal kampen avgjøres på første mål vinner. Spilleforlengelsen starter umiddelbart etter kampen er ferdig. Det blir foretatt loddtrekning om hvem som begynner med ballen.

Dispensasjoner alder

1. Søknad om dispensasjon sendes til turneringen innen 1. april.

2. 12-15 år: Eventuelle aldersdispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i Kongeparken Håndball Cup. Kopi av dispensasjon tas med i turneringen. Det er kun tillatt med en spiller på banen med dispensasjon om gangen.

3. For klassene 6-11 år er det tillatt med flere dispensasjoner pr lag. Det er kun tillatt med en spiller på banen med dispensasjon om gangen.

4. Kongeparken Håndball Cup forplikter seg ikke til å informere andre lag om dispensasjoner gitt. Laget forplikter seg til å ha dokumentert dispensasjonsgodkjenning fra NHF tilgjengelig ved hver kamp. Vi oppfordrer alle til å følge NHFs veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og fair play.

Dispensasjoner kjønn

Kongeparken Håndball Cup vil godkjenne dispensasjoner på kjønn på lik linje med Region SørVest. Hvis dere ikke har disp fra regionen er dette gjeldende:

- Maks 3 dispensasjoner pr lag

- Jenter kan delta i alle gutteklassene 9-11 år uten at det søkes dispensasjon, men da med maksimum tre jenter på banen samtidig.

- I J9-klassen kan maks 1 gutt være på banen

- I J10-klassen kan maks 2 gutter være på banen samtidig

- I J11-klassen kan maks 2 gutter være på banen samtidig

- Det gis ikke dispensasjon på kjønn i klassene 12-15 år, unntak: disp fra regionen.

Diskvalifikasjon

Spillere/ledere som pådrar seg en diskvalifikasjon i en kamp, medfører ingen automatisk straff. Unntak fra denne regel gjelder ved direkte rødt kort i kampens siste spilleminutt. Dette fører til en kamps karantene.

For grovere forseelser vil spillere/ledere etter nærmere vurdering av turneringsledelsen kunne få karantene for resten av turnering og rapport til NHF.