Vi bruker følgende ballstørrelser:

Klasse Ball
Jenter 15 1
Jenter 14 1
Jenter 13 1
Jenter 12 0
Jenter 11 0
Jenter 10 0
Jenter 9 00
Jenter 8

Jenter 6-7
00

Mykball 00
Gutter 15 1
Gutter 14 1
Gutter 13 1
Gutter 12 0
Gutter 11 0
Gutter 10 0
Gutter 9

Gutter 8
00

00
Gutter 6-7 Mykball 00