Alle lag må ha minst en lagleder med deltakerkort.

Lagledere for lokale lag, eller de som ikke trenger overnatting gjennom turneringen, velger deltakerkort E. Dette kortet koster kr xx,- og inkluderer deltakelse i turneringen, samt inngang til Kongeparken fornøyelsespark sammen med spillerne.

Lagledere for tilreisende lag som skal ha overnatting velger blant B- og C-kortene, dvs. samme deltakerkort som spillerne.