Dispensasjoner alder

1. Søknad om dispensasjon sendes til turneringen innen 1. april.

2. 13-15 år: Eventuelle aldersdispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i Kongeparken Håndball Cup. Kopi av dispensasjon tas med i turneringen. Det er kun tillatt med en spiller på banen med dispensasjon om gangen. Dispensasjoner fra NHF følges også på antall. Dersom et lag har disp. for to spillere på banen samtidig av NHF, vil også Kongeparken Håndball Cup følge denne dispensasjonen.

3. For klassene 6-12 år er det tillatt med flere dispensasjoner pr lag. Det er kun tillatt med en spiller på banen med dispensasjon om gangen. Dispensasjoner fra NHF følges også på antall. Dersom et lag har disp. for to spillere på banen samtidig av NHF, vil også Kongeparken Håndball Cup følge denne dispensasjonen.

4. Kongeparken Håndball Cup forplikter seg ikke til å informere andre lag om dispensasjoner gitt. Laget forplikter seg til å ha dokumentert dispensasjonsgodkjenning fra NHF tilgjengelig ved hver kamp. Vi oppfordrer alle til å følge NHFs veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og fair play.

Dispensasjoner kjønn

Kongeparken Håndball Cup vil godkjenne dispensasjoner på kjønn på lik linje med Region SørVest. Hvis dere ikke har disp fra regionen er dette gjeldende:

- Maks 3 dispensasjoner pr lag

- Jenter kan delta i alle gutteklassene 9-12 år uten at det søkes dispensasjon, men da med maksimum tre jenter på banen samtidig.

- I J9-klassen kan maks 1 gutt være på banen

- I J10-klassen kan maks 2 gutter være på banen samtidig

- I J11-klassen kan maks 2 gutter være på banen samtidig

- I J12-klassen kan maks 1 gutt være på banen 

- Det gis ikke dispensasjon på kjønn i klassene 13-15 år, unntak: disp fra regionen.