Endring i besøksdag i Kongeparken for lokale lag 10-15 år

Det har blitt en endring i hvilke lag som skal i parken når for årets turnering. Pga. koronatiden har Kongeparken laget nye retningslinjer for antall i parken, og hvis vi skulle ha sendt alle i parken lørdag kveld som tidligere, ville det blitt for mange mennesker på en gang. Derfor er det nå delt i både fredag og lørdag kveld, i tillegg til søndag dagtid for de minste. Dette vil være positivt for de som skal i parken med mindre folk = mindre køer.

Ny plan for besøk i Kongeparken blir som følger:

Fredag kveld kl. 18-21: Alle lokale lag 10-15 år som hører til i disse kommunene: Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Bjerkreim

Lørdag kveld kl. 18-21: Alle tilreisende lag 9-15 år som ikke hører til i de kommunene som er listet på fredagen (Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Bjerkreim), og i tillegg alle 9-årslagene som er lokale og hører til i de oppgitte kommunene (Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Bjerkreim)

Søndag dagtid kl. 10-17: Alle minilag 6-8 år