Alle lag må ha minst en lagleder med deltakerkort.

Lagledere for lokale lag, eller de som ikke trenger overnatting gjennom turneringen, velger deltakerkort E. Dette kortet koster kr 295,- og inkluderer deltakelse i turneringen, samt inngang til Kongeparken fornøyelsespark sammen med spillerne.

Lagleder er fellesbetegnelse for trener, oppmann, foreldrekontakt og alle andre som har en rolle rundt laget på kamp.

Lagledere for tilreisende lag som skal ha overnatting velger blant B- og C-kortene, dvs. samme deltakerkort som spillerne.